Rainbowlogy ศาสตร์สีรุ้ง Checked Out

Rainbowlogy ศาสตร์สีรุ้ง

0.00 Avg rating0 Votes
Publisher: AVOCADO BOOKS
Authors:
Pages: 336 pages
Binding: Softcover
ISBN13: 9786169378488
Available: 0

Checked Out

ปรัชญา ทฤษฎี กฎหมาย สื่อบันเทิง และอีกหลายประเด็นชีวิตได้กลายเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วให้เราได้แอบถามตัวเองว่าเราเคยยืนอยู่ในจุดไหนในแต่ละบทของนาง เราเคยเห็น เคยรับรู้ เคยหนี เคยเป็น เคยปฏิเสธ เคยยอมรับ เคยเกลียด เคยกลัว เคยรัก เคยมีความหวัง กับเรื่องใดบ้าง คุณเตเต้ชี้ให้เห็นปรากฏการณ์แห่งความเป็นมนุษย์ได้อย่างหฤหรรษ์

Reviews

Required fields are marked *. Your email address will not be published.

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิคณะก้าวหน้า

ร่วมค้นหาอนาคตใหม่ให้ไทยทุกคน

สนับสนุนมูลนิธิ