Contact Us

หากพบปัญหาในการยืม-คืนหนังสือ หรือสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรม “Reading Revolution : อ่านเปลี่ยนโลก”
ติดต่อที่ [email protected]

กดเพื่อเข้ากลุ่ม ‘อ่านเปลี่ยนโลก-Common School’สำนักงานมูลนิธิคณะก้าวหน้า
เลขที่ 167 อาคารอนาคตใหม่ ชั้น 5
รามคำแหง 42 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิคณะก้าวหน้า

ร่วมค้นหาอนาคตใหม่ให้ไทยทุกคน

สนับสนุนมูลนิธิ