Conditions

เงื่อนไขการยืม-คืนหนังสือ

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืมหนังสือได้คนละ 1 เล่ม / ครั้ง เพียงกรอกแบบฟอร์มยืมหนังสือ เราจะส่งให้ฟรีถึงบ้าน
  2. ระยะเวลาในการยืมหนังสือคือ 45 วัน / ครั้ง โดยเริ่มนับจากวันที่หนังสือถูกส่งออก
  3. ทางโครงการจะจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ยืมระบุมาภายในเวลา 7 วันทำการ หลังทำรายการยืมหนังสือ โดยผู้ยืมจะได้รับอีเมลยืนยันการกรอดข้อมูลยืมในระบบ
  4. การคืนหนังสือ ผู้ยืมสามารถส่งคืนได้ฟรีผ่านซองติดสแตมป์ที่แนบไปในกล่อง โดยต้องส่งผ่านไปรษณีย์ไทยเท่านั้น

    ที่อยู่ “สำนักงานคณะก้าวหน้า Common School เลขที่ 167 ชั้น 2 ซอยรามคำแหง 42 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240”

    หากผู้ยืมประสงค์จะส่งหนังสือคืนผ่านบริการขนส่งอื่นๆ นอกจากไปรษณีย์ไทย ผู้ยืมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งด้วยตนเอง และกรุณากรอกเลข tracking การส่งผ่านบริการขนส่งอื่นๆ ในแบบฟอร์มนี้
  5. กรณีส่งคืนหนังสือเกินเวลาที่กำหนด 7 วัน หนังสือหายหรือไม่ส่งคืน ทางโครงการขอตัดสิทธิ์ในการยืมครั้งถัดไป เพราะหนังสือเป็นของเราทุกคน โดยมี Common School และคณะก้าวหน้าเป็นผู้ดูแลระบบ

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิคณะก้าวหน้า

ร่วมค้นหาอนาคตใหม่ให้ไทยทุกคน

สนับสนุนมูลนิธิ